ورکشاپ های معماری

به روز بودن و شرکت در ورکشاپ های معماری و نمایشگاه های مصالح ساختمانی.

طراحان و مهندسان

در اختیار داشتن طراحان و مهندسان با تجربه و متخصص در حوزه های مختلف معماری.

معماری کوردی

کوشش در احیای عناصر و ارزش های معماری کوردی و به کارگیری آن در معماری روز.

معماری با شرایط اقلیمی

تحقیق و انتخاب بهترین و ماندگارترین مصالح ساختمانی متناسب با شرایط اقلیمی.

زیر مجموعه های ونار

فروشگاه مصالح ونار

فروشگاه مصالح خاص و لوکس ساختمانی. .

فروشگاه تخصصی هه ژیان

فروشگاه تخصصی انواع چسپ، نانو و مواد افزودنی .

مرکز مشبک ته یمان

کارگاه تخصصی طراحی و ساخت پنل های مشبک.

خدمات مجموعه ونار

مشاوره

مشاوره رایگان در زمینه معماری در حد توان به تمامی مراجعین محترم.

نظارت

نظارت اختصاصی بر بخش معماری طرح های ارائه شده.

مهندس مشاور

ارائه ی خدمات مهندس مشاور توسط شرکت زیربط.